ΕΝΤΥΠΑ / BROCHURES

Πρώτη επικοινωνία

Η πρώτη επαφή με τους πελάτες μας, πραγματοποιείται είτε στην έδρα μας, είτε στη δική τους είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email.
Η πρώτη αυτή επαφή είναι απαραίτητη, και αποτελεί σοβαρή ανάγκη για εμάς, καθώς είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε τον άνθρωπο πίσω από την ιδέα, και την προσωπικότητα αυτού.
Συλλέγουμε πληροφορίες για τη φιλοσοφία της επιχείρησης, τις οποίες αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι, βοηθάμε τον πελάτη να ορίσει σφαιρικά την ταυτότητα της δουλειάς του.

Κοστολόγηση

Αφού έχει ολοκληρωθεί το ραντεβού με τον πελάτη κι έχουμε λάβει την κατευθυντήρια γραμμή, εκτιμούμε το κόστος και τον χρόνο υλοποίησης του project.
Η αναλυτική εκτίμηση – προσφορά, δίνεται μέσω email στον πελάτη, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι όροι συνεργασίας.

1.

2.

Briefing

Μετά την αποδοχή της προσφοράς, μεταβαίνουμε στο στάδιο της ανάλυσης του project.
Με έμφαση στη λεπτομέρεια, διαμορφώνουμε λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, αναλύοντας και εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους τού έργου, πάντοτε με γνώμονα τον ανταγωνισμό τής αγοράς.

Σχεδιασμός

Έχοντας αξιοποιήσει τα έως τώρα δεδομένα, ξεκινάμε να δώσουμε «μορφή» στην ιδέα.
Στόχος μας είναι η διαφορετικότητα του εντύπου, το οποίο θα εμπεριέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες, που θα κάνουν τον «αγοραστή» μας να ενδιαφερθεί και να μας προτιμήσει.
Με λεπτομερή μελέτη των προϊόντων ή υπηρεσιών τού πελάτη μας, με γνώση τού ποιος είναι ο λόγος που θα βγει το έντυπο αυτό στην αγορά, σχεδιάζουμε ένα πρωτότυπο, με άρτια αισθητική, έντυπο.

3.

4.

Παρουσίαση

Η παρουσίαση των προσχεδίων γίνεται στον χώρο μας, με στησίματα των προτάσεών μας έτσι, ώστε να αναδεικνύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το έντυπό μας και να αντιληφθεί πλήρως ο πελάτης την εικόνα και την αισθητική που θα έχει.

Παράδοση

Αφού ολοκληρωθεί η παρουσίαση των προτάσεων, δίνουμε στον πελάτη το χρόνο που χρειάζεται, προκειμένου να καταλήξει σε μία από τις λύσεις που του έχουμε παραθέσει και να ζητήσει τυχόν τροποποιήσεις στα σχέδια, έτσι ώστε να είναι προσαρμοσμένα ακριβώς στα μέτρα τής επιχείρησής του.
Λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν τροποποιήσεις του, προσαρμόζουμε και τα σχέδια ανάλογα, προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο για τον πελάτη, αποτέλεσμα.
Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού (κατόπιν συννενόησης), αναλαμβάνουμε την πλήρη επιμέλεια της εκτύπωσης του εντύπου.

5.

6.

<< ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / PACKAGING
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ / HANDCRAFTS >>
GGK design Messenger