ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / PACKAGING

Πρώτη επικοινωνία

Η πρώτη επαφή με τους πελάτες μας, πραγματοποιείται είτε στην έδρα μας, είτε στη δική τους είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email.
Η πρώτη αυτή επαφή είναι απαραίτητη, και αποτελεί σοβαρή ανάγκη για εμάς, καθώς είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε τον άνθρωπο πίσω από την ιδέα, και την προσωπικότητα αυτού.
Συλλέγουμε πληροφορίες για τη φιλοσοφία της επιχείρησης, τις οποίες αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι, βοηθάμε τον πελάτη να ορίσει σφαιρικά την ταυτότητα της δουλειάς του.

Κοστολόγηση

Αφού έχει ολοκληρωθεί το ραντεβού με τον πελάτη κι έχουμε λάβει την κατευθυντήρια γραμμή, εκτιμούμε το κόστος και τον χρόνο υλοποίησης του project.
Η αναλυτική εκτίμηση – προσφορά, δίνεται μέσω email στον πελάτη, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι όροι συνεργασίας.

1.

2.

Briefing

Μετά την αποδοχή της προσφοράς, μεταβαίνουμε στο στάδιο της ανάλυσης του project.
Με έμφαση στη λεπτομέρεια, διαμορφώνουμε λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, αναλύοντας και εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους τού έργου, πάντοτε με γνώμονα τον ανταγωνισμό τής αγοράς.
Στην περίπτωση που ο πελάτης μάς ζητήσει ονοματοδοσία, αναλαμβάνουμε και προτείνουμε εμείς ιδέες, σχετικά με την ονομασία τού προϊόντος.

Σχεδιασμός

Έχοντας αξιοποιήσει τα έως τώρα δεδομένα, ξεκινάμε να δώσουμε «μορφή» στην ιδέα.
Στόχος μας είναι η ανάπτυξη στρατηγικής του προϊόντος, προκειμένου να δημιουργηθεί μια καινοτόμα προϊοντική συσκευασία. Πραγματοποιούμε λεπτομερή έρευνα του ανταγωνισμού και μεταβαίνουμε στον σχεδιασμό τής συσκευασίας για την ανάδειξη του προϊόντος.
Στη συνέχεια, δημιουργούμε τη συσκευασία εκείνη που πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να ξεχωρίζει στο ράφι και να κάνει τον καταναλωτή να επιθυμεί να αγοράσει το προϊόν.

3.

4.

Παρουσίαση

Η παρουσίαση των προσχεδίων γίνεται στον χώρο μας, με εφαρμογές των προτάσεών μας έτσι, ώστε να αναδεικνύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το προϊόν, και να αντιληφθεί πλήρως ο πελάτης την εικόνα και την αισθητική, που θα έχει η νέα του συσκευασία.

Παράδοση

Αφού ολοκληρωθεί η παρουσίαση των προτάσεων, δίνουμε στον πελάτη το χρόνο που χρειάζεται, προκειμένου να καταλήξει σε μία από τις λύσεις που του έχουμε παραθέσει και να ζητήσει τυχόν τροποποιήσεις στα σχέδια, έτσι ώστε να είναι προσαρμοσμένα ακριβώς στα μέτρα τής επιχείρησής του.
Λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν τροποποιήσεις του, προσαρμόζουμε και τα σχέδια ανάλογα, προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο για τον πελάτη, αποτέλεσμα.
Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού (κατόπιν συνεννόησης), αναλαμβάνουμε την πλήρη επιμέλεια της εκτύπωσης των προϊόντων συσκευασίας.

5.

6.

<< BRANDING
ΕΝΤΥΠΑ / BROCHURES >>
GGK design Messenger