Εξωτερικές επιγραφές
ΚΥΡΙΦΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

Εξωτερικές επιγραφές – ΚΥΡΙΦΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

Παιδίατρος

Κεντρική φωτιζόμενη επιγραφή, plexi glass & αλουμίνιο 200 x 65 εκ.
Πλαϊνή φωτιζόμενη επιγραφή, plexi glass & αλουμίνιο 70 x 70 εκ.

  • Share:
GGK design Messenger